Współpraca dla Kancelarii

  • i branży konsultingowej oraz audytorskiej

Współpraca dla Kancelarii

Potrzebujesz wsparcia w realizacji złożonego projektu lub w bieżącym doradztwie z zakresu określonej specjalizacji?

Zapraszamy do współpracy Kancelarie Prawne i Podmioty branży konsultingowej oraz audytorskiej. Doświadczenie Wspólników Kancelarii w zakresie sporządzania kompleksowych opinii i ekspertyz prawnych na styku różnych dziedzin prawa z udziałem takich podmiotów, pozwala nam na działanie jako rzetelny konsorcjant bądź podwykonawca przy realizacji złożonych projektów na rzecz najbardziej wymagających Klientów.

Wspólnicy Kancelarii dysponują unikalnym na rynku doświadczeniem, w szczególności z zakresu opracowywania kompleksowych koncepcji prawnych współpracy sektora publicznego i prywatnego m.in. na zasadzie koncesji na roboty budowlane lub usługi, czy partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nasi Wspólnicy wielokrotnie opiniowali i projektowali także najróżniejsze działania podmiotów publicznych z uwzględnieniem specyfiki przepisów wiążących te podmioty.

Jesteśmy także specjalistami z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa pracy, w których to dziedzinach dysponujemy wyjątkowym doświadczeniem.

Wierzymy, że współpraca z innymi Kancelariami oraz Podmiotami branży konsultingowej na zasadzie outsourcingu doradztwa prawnego, pozwala na osiągnięcie wzajemnych, wymiernych korzyści, polegających przede wszystkim na satysfakcji Klienta oraz osiągnięciu równowagi pomiędzy nakładem pracy a osiągniętym rezultatem, przy jednoczesnym cross sellingu usług naszych i naszych Kooperantów.

W naszej ocenie, najlepszym rozwiązaniem dla zaspokojenia potrzeb coraz bardziej wymagających Klientów na dynamicznie zmieniającym się rynku usług prawnych, jest współpraca specjalistów, którzy mogą zapewnić najwyższy poziom oferowanego wsparcia.