Nieruchomości i proces inwestycyjny

Zdajemy sobie sprawę ze złożoności procesu inwestycyjnego.

Dlatego pomagamy naszym Klientom na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, począwszy od nabycia nieruchomości, a wcześniej oceny jej stanu prawnego, a skończywszy na uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu, czy problematyce roszczeń gwarancyjnych. Pomoc prawna świadczona w ramach wskazanej specjalizacji obejmuje m.in.:

  • przygotowywanie audytów prawnych (due diligence) nieruchomości – w tym rolnych i leśnych, dotyczących m.in.: stanu prawnego nieruchomości, zagrożeń związanych z ich nabywaniem oraz potencjalnych możliwości inwestycyjnych w świetle przepisów szczególnych,
  • opracowywanie koncepcji ustanawiania oraz uchylania zabezpieczeń rzeczowych na nieruchomościach, a także opracowywanie strategii postępowań sądowych związanych z roszczeniami i prawami osób trzecich na nieruchomościach,
  • opiniowanie oraz przygotowywanie wszelkich kontraktów, w tym projektów aktów notarialnych, odnoszących się do nieruchomości (np. umów deweloperskich, prospektów informacyjnych, warunkowych umów przedwstępnych i zobowiązujących do przeniesienia własności etc.), długoterminowych umów najmu (podnajmu) lokali użytkowych i powierzchni sprzedażowych w sklepach wielkopowierzchniowych,
  • reprezentację przed organami administracji publicznej oraz sądami w sprawach dotyczących nieruchomości.