Dane osobowe i bazy danych

Uwaga na dane osobowe.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną przy sporządzaniu lub modyfikacji dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony baz danych, opiniujemy stosowane przez Klientów rozwiązania w tym zakresie, a także wspomagamy Klientów przy wdrażaniu nowych rozwiązań. Usługi przez nas świadczone obejmują w szczególności:

  • przygotowywanie polityk bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
  • przygotowywanie umów o powierzeniu przetwarzania i udostępnieniu danych osobowych,
  • przygotowywanie wewnętrznych instrukcji i regulaminów związanych z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych,
  • przeprowadzanie audytów zgodności z przepisami prawa stosowanych przez klientów rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w aspekcie przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną,
  • przygotowywanie wniosków o zgodę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na przekazywanie danych do Państw trzecich (transfer poza Europejski obszar Gospodarczy) oraz wniosków rejestracyjnych,
  • reprezentację w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
  • przeprowadzanie audytów zgodności z przepisami prawa stosowanych przez klientów rozwiązań w zakresie tworzenia i obrotu bazami danych (w szczególności obejmującymi dane osobowe), w tym w aspekcie zagadnień prawa autorskiego.