Szkolenia

Skorzystanie ze szkolenia z zakresu praktycznego stosowania prawa w wybranych dziedzinach, to inwestycja, która procentuje.

W ramach świadczonej pomocy prawnej oferujemy, zarówno Przedsiębiorcom, jak i Podmiotom publicznym, prowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa zamówień publicznych oraz prawa pracy. Zakres danego szkolenia dostosowywany jest do Państwa indywidualnych potrzeb.

Ponadto, na Państwa życzenie możemy przygotować także szkolenie z innych dziedzin, w tym z zakresu ochrony danych osobowych, baz danych, prawa konkurencji, czy też zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami.

Zapoznanie się ze zmianami w obowiązujących aktach prawnych oraz wymiana poglądów z prawnikami-praktykami, w tym ugruntowanie i usystematyzowanie wiedzy już posiadanej, może uchronić przed drobnymi błędami, których konsekwencje okazują się często bardzo poważne. Nabycie praktycznej wiedzy na temat możliwości kształtowania sytuacji prawnej, jeszcze przed rozpoczęciem działań w danym przypadku, (np. złożeniem oferty przetargowej, odwołania, wypowiedzenia umowy pracownikowi), jest inwestycją pozwalającą osiągnąć wymierne oszczędności, w tym polegające na – zgodnie z zasadą: „lepiej zapobiegać niż leczyć” – zmniejszeniu ryzyka uwikłania się w często trudny spór w przyszłości.

Szkolenia przez nas prowadzone, poza analizą aktualnych przepisów prawa i orzecznictwa odnoszących się do danej problematyki, obejmują także studium danego przypadku (ang. case study), tj. szczegółowy opis sytuacji, które pojawiły się w praktyce, pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów ich przebiegu oraz szerzej danego modelu działania. Zadaniem case study jest przedstawienie modeli reakcji wartych skopiowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać. 

Nad przygotowaniem dedykowanych Państwu szkoleń oraz ich prowadzeniem czuwają Wspólnicy Kancelarii, w tym: w zakresie problematyki zamówień publicznych Patrycja Pakuła-Sielska i Tomasz Cwojdziński, w zakresie prawa pracy natomiast Marcin Jan Grzesiak.

Celem, który nam przyświeca, jest przedstawienie w przystępny i praktyczny sposób problematyki interpretacji pojęć i procesów prawnych, których znajomość jest po prostu potrzebna Przedsiębiorcom oraz Podmiotom publicznym, występującym w obrocie w szczególności w roli: Wykonawców, Zamawiających, czy Pracodawców.

Stopień złożoności problematyki przedstawianej w danym przypadku, liczba osób uczestniczących w szkoleniu oraz miejsce szkolenia, są zależne od indywidualnych preferencji Klienta.

Jeśli masz pytania lub chciałbyś otrzymać szczegółową ofertę, napisz do nas.