Postępowania sporne

Proces jako ostateczne, ale potrzebne narzędzie ochrony interesów Klienta.

Zdając sobie sprawę, iż sporne postępowanie sądowe jest ostatecznym, jednak w niektórych sytuacjach jedynym instrumentem realizacji interesów naszych Klientów, w każdym przypadku staramy się w pierwszej kolejności ocenić adekwatność wystąpienia na drogę postępowania sądowego do zamierzonego przez Klienta rezultatu.

W sytuacjach ustalenia, iż wystąpienie takie (wniesienie pozwu, apelacji, czy skargi kasacyjnej) może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, staramy się wypracować optymalną strategię postępowania, zmierzającą do zaspokojenia uzasadnionych interesów Klienta w drodze ugody, co pozwala na oszczędność kosztów bez wikłania się w długotrwałe i bezowocne spory.

Prawnicy Kancelarii dysponują bogatym doświadczeniem w zakresie opracowywania strategii postępowania na etapie przedsądowym, sądowym (pierwszej i drugiej instancji) i egzekucyjnym oraz reprezentacji Klientów przed sądami wszystkich instancji, w szczególności w zakresie spraw o:

  • zapłatę,
  • złożenie zastępczego oświadczenia woli w wyniku niewykonania umowy przedwstępnej lub uprawnień szczególnych,
  • ustanowienia służebności,
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • dotyczących skuteczności odstąpienia przez Wykonawcę od umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  • a także wielu innych, w których wartość przedmiotu sporu wynosiła od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych.