Kontrakty

Starannie zredagowany i odpowiednio wynegocjowany kontrakt może stanowić klucz do stabilnej i efektywnej działalności biznesowej oraz uchronić przed szeregiem sytuacji opresyjnych związanych z działalnością gospodarczą.

Na zlecenie naszych Klientów przygotowujemy, modyfikujemy i oceniamy projekty wszelkich kontraktów związanych z działalnością gospodarczą, tak wzorcowych, w tym ogólnych warunków umów tzw. OWU i Regulaminów (do powszechnego wykorzystywania, w tym w obrocie z konsumentami), jak i takich, które z uwagi na swoją złożoność będą wykorzystywane jednokrotnie dedykowanych poszczególnym projektom. Doradzamy także w negocjacjach kontraktów, zwracając szczególną uwagę na należyte zabezpieczenie interesów Klienta.

W toku wieloletniej praktyki zawodowej prawnicy Kancelarii nabyli doświadczenie w projektowaniu, redakcji i ocenie wszelkiego rodzaju, w tym specjalistycznych, kontraktów, w szczególności:

 • umów o współpracy,
 • umów dystrybucyjnych,
 • umów ramowych,
 • długoterminowych umów dzierżawy i najmu w tym powierzchni użytkowych oraz stoisk komplementarnych,
 • umów o roboty budowlane,
 • umów deweloperskich,
 • umów podwykonawczych,
 • umów związanych ze świadczeniem usług optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych SEO (ang. Search Engine Optimization),
 
 • regulaminów sklepów internetowych oraz polityk prywatności,
 • umów faktoringu i faktoringu odwróconego,
 • umów związanych z outsourcingiem usług oraz spedycją,
 • umów związanych z prowadzeniem działalności rolniczej,
 • NDA (ang. non-disclosure agreement / umów zachowania poufności),
 • umów z zakresu praw autorskich (o przeniesienie majątkowych praw autorskich, udzielenia licencji),
 • i wielu innych.

 

 

Dodatkowo pomagamy w projektowaniu, redakcji lub ocenie postanowień kontraktów i oświadczeń zawieranych i składanych w formie aktu notarialnego (np. sprzedaży nieruchomości, umowy deweloperskiej, ustanowienia lub zmiany hipoteki etc.).