Ubezpieczenia

Działanie operacyjne na rynku ubezpieczeń wymaga pomocy specjalisty.

Prawnicy Kancelarii dysponują znacznym doświadczeniem w zakresie pomocy prawnej związanej z problematyką rynku ubezpieczeń w Polsce, w tym problematyką kwalifikacji określonych działań przedsiębiorców jako pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz tzw. ubezpieczeń grupowych, w szczególności w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi (ang. bancassurance), znając złożoność produktów oferowanych na tym rynku.

W ramach świadczonych przez nas usług, adresowanych przede wszystkim do ubezpieczycieli i ubezpieczających (Przedsiębiorców), pomagamy ustalić Klientom zakres ich praw i obowiązków związanych z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej, starając się w sposób przystępny umożliwić kalkulację ryzyk prawnych związanych ze stosowaniem określonych rozwiązań, uwzględniając specyfikę niejednokrotnie niejasnych przepisów prawa oraz rekomendacji dobrych praktyk w tym zakresie.

Prawnicy Kancelarii wielokrotnie przygotowywali, dostosowywali do aktualnych wymogów prawa polskiego oraz oceniali w zakresie spełniania wymogów przez prawo to stawiane:

  • zarówno umowy ubezpieczenia grupowego,
  • wnioski o objęcie ubezpieczeniem grupowym,
  • czy warunki ogólne ubezpieczenia stosowane wobec osób fizycznych, dla jednej z największych firm ubezpieczeniowych w Europie, działającej aktywnie w Polsce.