E-commerce i e-biznes

Nowoczesna strona biznesu.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną dla e-biznesu, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i rodzajów jego działalności, w tym z zakresu: B2B (ang. business-to-business) i B2C (ang. business-to-consumer, ang. business-to-client).

W szczególności przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy projekty umów dotyczące wdrażania w firmach rozwiązań IT (np. SAP, hosting, outsourcing IT, umowy serwisowe), pomagamy przy organizowaniu e-sklepów lub innych form komunikacji przedsiębiorcy ze swoimi klientami za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w tym aplikacji internetowych.

Świadczymy również usługi polegające na audycie stosowanych dotychczas przez Klientów rozwiązań w zakresie e-biznesu pod kątem ich zgodności z prawem, w szczególności odnośnie do e-sklepów i serwisów świadczących usługi drogą elektroniczną. Istotną częścią naszej działalności jest przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o wykonanie serwisów internetowych.

Doświadczenie Kancelarii w tym zakresie obejmuje między innymi kompleksowe opracowanie pakietu dokumentów kontraktowych dla jednego z wiodących w Polsce podmiotów branży optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych (ang. SEO, Search Engine Optimization).

W ramach powyższego wspieramy również tzw. start-up’y, czyli nowopowstałe podmioty, które szukają swojego miejsca na rynku. Świadczone przez nas usługi dla e-biznesu uwzględniają przede wszystkim zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, ochroną baz danych, ochroną konkurencji i konsumentów oraz zagadnienia dot. kontraktów i własnością intelektualną.