Kariera /

  • Kogo szukamy

Kariera

Naszym celem jest ciągła budowa silnego Zespołu specjalistów, których kompetencje wzajemnie się uzupełniają, nie tylko w oparciu o prawników o ugruntowanym doświadczeniu zdobytym na rynku w toku współpracy z innymi podmiotami, ale przede wszystkim o własny potencjał osobowy, który zdobędzie doświadczenie we współpracy z Kancelarią. Z tego względu stawiamy również na ludzi młodych – studentów oraz aplikantów.

Bez względu na stanowisko, którego dotyczy dany proces rekrutacyjny, od wszystkich Kandydatów oczekujemy łatwości nawiązywania kontaktów, umiejętności pracy w zespole, wysokiej kultury osobistej oraz silnej motywacji w pracy przy złożonych i nieszablonowych projektach, a także znajomości przynajmniej jednego języka obcego.

Niezależnie na jakie stanowisko aplikujesz, w każdym przypadku w dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T.j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.