Przedsiębiorcy

  • Po pierwsze, zrozumienie potrzeb Biznesu

Przedsiębiorcy

Usługi przez nas świadczone są nakierowane przede wszystkim na pomoc prawną Przedsiębiorcom w ich bieżącym działaniu. Prawnicy Zespołu Kancelarii Prawni.pro dysponują bogatym i wieloletnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz Przedsiębiorców, w szczególności z branży: budowlanej, projektowej, outsourcingu usług, konsultingowej, produkcyjnej, handlowej, spedycyjnej, IT, SEO, ubezpieczeniowej, czy rolnej. Doświadczenia zdobyte przez prawników naszego Zespołu i ich specjalizacje pozwalają nam na wypracowywanie optymalnych rozwiązań adekwatnych do potrzeb i oczekiwań nowoczesnego biznesu – tak dużych korporacji, jak i firm rodzinnych.

Doskonale rozumiemy, iż Przedsiębiorca skupiony na bieżącej działalności operacyjnej potrzebuje przede wszystkim pragmatycznego, operatywnego i często bardzo szybkiego wsparcia merytorycznego prawnika za wynagrodzeniem adekwatnym do zakładanych zysków, nie natomiast złożonych, nieczytelnych, teoretycznych i kosztownych rozważań prawnych.

Dlatego szczególny nacisk kładziemy na specjalizację i syntezę informacji z zakresu prawa przekazywanych Przedsiębiorcom, w tym Kadrze Zarządzającej oraz czytelność tych informacji. Wiemy, iż głównym zadaniem prawnika jest umożliwienie Klientowi jak najszybszej kalkulacji przez niego ryzyk biznesowych danego działania z uwzględnieniem ustalonych przez nas uwarunkowań prawnych.

Niezależnie od informacji przekazywanych Klientowi, w każdym przypadku dokonujemy analizy problemu na najwyższym poziomie merytorycznym w oparciu o właściwe przepisy, doktrynę i aktualne orzecznictwo, by zależnie od potrzeb przedstawić Klientowi rozbudowany komentarz rekomendowanych rozwiązań, ekspertyzę prawną, czy wesprzeć go w negocjacjach.

Nasze usługi kierowane są zarówno do samego Przedsiębiorcy, jak i kadry jego prawników (ang. in-house lawyers), zakładamy bowiem, iż nasza pomoc, jako specjalistów w danych dziedzinach, może mieć charakter zarówno kompleksowy, jak i wspierający (konsultacyjny) przy realizacji trudnych i niestandardowych przedsięwzięć.

Oferujemy przede wszystkim kompleksowe wsparcie w zakresie zagadnień związanych z następującymi dziedzinami:

By umożliwić automatyzm stosowania określonych rozwiązań prawnych, co szczególnie istotne w przypadku rozbudowanych struktur Klienta, pomagamy w wypracowaniu wzorcowych modeli transakcyjnych do dalszego wykorzystania, wspierając Klienta na etapie ich wdrożenia oraz stosowania.