Aktualności /

  • Prokura łączna niewłaściwa

Aktualności

Prokura łączna niewłaściwa

dodano: 2015-02-12

Sąd Najwyższy w powiększym składzie 7 sędziów zajął się zagadnieniem tzw. prokury łącznej niewłaściwej, bowiem praktyka sądów rejestrowych w tym zakresie była różna. 

W uchwale z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. akt: III CZP 34/14, na pytanie: czy możliwy jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w rubryce Prokurenci, jednego, prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki? odpowiedział, iż: niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Uchwała została wydana na skutek wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa (art. 60 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym). Z treścią wniosku można zapoznać się tutaj.